Навчання в бакалавріаті

Кафедра Економічної теорії та міжнародної економіки

здійснює підготовку бакалаврів (денна форма навчання)

за освітньою програмою "Міжнародна економіка"

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

запрошує випускників коледжів та технікумів

для вступу на другий курс навчання за освітньою програмою "Міжнародна економіка"

20200530 bach 120200530 bach 220200530 bach 3

20200529 school20200519 tech

Перелік предметів ЗНО,

необхідних для вступу на освітню програму "Міжнародна економіка" (бюджетна форма навчання)

Галузь знань Спеціальність

Освітня

програма

Ліцензійний

обсяг

Перелік конкурсних предметів

Вага

предметів

сертифікату

ЗНО

Вага

атестату

про повну

загальну

освіту

Мінімальна

кількість балів

для участі в

конкурсі

 05 Соціальні та

поведінкові науки

 051 Економіка

 Міжнародна

економіка

25 Українська мова та література 0,5 0,1 100
Математика 0,2 100

або Географія

або Іноземна мова

0,2

100

Перелік предметів ЗНО,

необхідних для вступу на освітню програму "Міжнародна економіка" (позабюджетна форма навчання)

Галузь знань Спеціальність

Освітня

програма

Ліцензійний

обсяг

Перелік конкурсних предметів

Вага

предметів

сертифікату

ЗНО

Вага

атестату

про повну

загальну

освіту

Мінімальна

кількість балів

для участі в

конкурсі

 05 Соціальні та

поведінкові науки

 051 Економіка

 Міжнародна

економіка

25 Українська мова та література 0,5 0,1 100
Історія України 0,2 100

або Географія

або Іноземна мова

0,2

100

Освітня програма «Міжнародна економіка» дає можливість отримати вищу освіту в галузі економіки з поглибленим вивчанням проблем:

 • міжнародної економічної діяльності міжнародного руху капіталу та формування валютних курсів;
 • міжнародних економічних відносин;
 • міжнародної міграції робочої сили;
 • міжнародної торгівлі;
 • міжнародної інвестиційної діяльності;
 • зовнішньоекономічної діяльності підпідприємств;
 • міжнародних стандартів ведення бізнесу.

Додаткові можливості:

 • участь в міжнародних грантових проектах обміну студентами з вищими навчальними закладами ЄС
 • дистанційне навчання
 • подвійний диплом європейського зразка
 • поглиблене вивчення англійської мови
 • можливість вивчення польської та китайської мови

Університет і кафедра підтримують міжнародні зв’язки з:

University of Texas at Arlington, США

Technical University of Ostrova, Чехія

University of Insubria, Італія

Студенти Університету приймають участь у програмі обміну для студентів вищих нав-чальних закладів Global UGRAD

КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ:

Студентський клуб

Спортивний клуб

Культурно-освітні центри

Документи для приймальної комісії Скачать

1. Заява про вступ до Університету, (оформлюється у приймальній комісії);

2. Атестат про середню освіту з додатком, або диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень державного зразка з додатком (за особистим вибором - оригінал або його завірену копію) та 2 ксерокопії;

3. Медична довідка за формою 086-У (з картою щеплень) (оригінал або її завірену копію);

4. 2 ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорта;

5. 2 копії ідентифікаційного коду;

6. 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

7. 1 поштовий конверт з домашньою адресою, 1 конверт (16 × 24), 1 швидкозшивач паперовий;

8. Особи, які приймаються на перший курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра в обов'язковому порядку надають три сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (за власним бажанням - оригінал або завірену копію) та 1 ксерокопію: - З української мови та літератури, як обов'язковий, на всі напрями підготовки; - Два профільних на обраний напрям підготовки;

9. Відповідно до пункту 6.14 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затвердженим на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 № 1179, що надходить дає згоду на обробку своїх персональних даних в Єдиній базі. Якщо вступнику ще не виповнилося 16 років, згоду дають його батьки (усиновителі) або опікуни.

10. Військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці):

11. Нотаріально завірені копії документів, що дають право на пільги.

12. При вступі на контрактну форму навчання укладається договір. Договір про навчання вступника, якому не виповнилося 16 років, складають його батьки або інші законні представники, які повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Оригінали наступних документів повинні бути пред'явлені до приймальної комісії для засвідчення їх копії:

- ідентифікаційний код;

- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);

- військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);

- оригінал документа про освіту (при поданні його копії);

- оригінал медичної довідки (при поданні його копії);

- оригінал документа Українського центру оцінювання якості освіти (при наданні його копії);

- документи, що дають право на пільги (оригінал).


We have 2556 guests and no members online

20200530 magister 1

20200519 tech

20200529 school