Навчально-методична література

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, МАКРОЕКОНОМІКА)

Економічна теорія : навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х. : ХНУМГ , 2014. – 290 с. Повний текст

Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. В. Можайкіна, Ю. В. Федотова, Г. І. Рибак. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 – 119 с. Повний текст

Методичні рекомендації до виконання та завдання розрахунково-графічних робіт Скачать

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Островський І. А. Презентації (для студентів груп МОМГ та ЛОГІС).

Тема 1.1 Предмет і метод економічної теорії

Тема 1.2 Економічна система суспільства

Теми 1.3-1.4 Виробництво, його сутність та роль в житті суспільства. Теорія товару та грошей

Теми 1.5-1.10 Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці. Капітал підприємства, його кругооборот та оброт. Капітал сфери обігу. Ринкові відносини в аграрному секторі


Контакти

ауд. 403цк, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002

Тел. +38 (057) 707-31-02

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ми у соцмережах

We have 358 guests and no members online

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate