Навчально-методична література

МАКРОЕКОНОМІКА

Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

Макроекономіка: конспект лекцій (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галузями знань 0305 - «Економіка і підприємництво» і 0306 – «Менеджмент і адміністрування» і слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.050106 –«Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). Авт.: Островський І.А., Тимофієва С.Б., Сіренко Н.М. – Х.: ХНАМГ, 2010. - 136 с. Скачать

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка і 071 - Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. П. Решетило, Г. І. Рибак. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 68 с. Повний текст

Практикум з курсу макроекономіки (основні поняття, формули, тести, завдання, проблеми, література) (для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей 6.050100 – «Економіка підприємства», «Облік і аудит» і 6.050200 – «Менеджмент організацій») / Укл. Решетило В.П. – Харків, ХНАМГ, 2007. – 62 с. Повний текст

Типові задачі з макроекономіки та їх розв'язання Скачать


Контакти

ауд. 403цк, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002

Тел. +38 (057) 707-31-02

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ми у соцмережах

We have 280 guests and no members online

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate