Навчально-методична література

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / Г.В. Стадник, В.П. Решетило, С.І. Штефан; Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. – 230 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та 6.030509 – Облік і аудит) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. І. Штефан. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 70 с. Повний текст

Екзаменаційні питання Повний текст

Теми контрольних робіт для студентів Центру заочного навчання Повний текст


We have 41 guests and no members online

20200530 magister 1

20200519 tech

20200529 school