Навчально-методична література

 Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні розрахунки» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання першого освітнього рівня спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харк. нац. ун-т міськ. гос-ва імені О.М. Бекетова; уклад. О. О. Вороніна – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022 – 50 с. Повний текст

Контакти

ауд. 403цк, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002

Тел. +38 (057) 707-31-02

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ми у соцмережах

We have 286 guests and no members online

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate