Навчально-методична література

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ЗЕД ФІРМИ

Інформація про освітній компонент Скачать

Наумов М. С. Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми» : тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / М. С. Наумов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 61 с. Повний текст

Теми контрольних робіт Скачать

Залікові питання Скачать

Зразок оформлення титульного листа Скачать


We have 38 guests and no members online

20200530 magister 1

20200519 tech

20200529 school