Навчально-методична література

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ (Економічна теорія)

Інформація про освітній компонент Скачать

Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

Решетило В. П. Економічна теорія : тексти лекцій для бакалаврів усіх спеціальностей 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна ; за заг. ред. В. П. Решетило; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 290 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для підготовки бакалаврів усіх напрямів) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. В. Федотова, Г. І. Рибак. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 48 с. Повний текст

Порядок обрання та правила виконання контрольної роботи (для студентів ЦЗДН) Скачать

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Презентації Сторінка для завантаження презентацій


Контакти

ауд. 403цк, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002

Тел. +38 (057) 707-31-02

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ми у соцмережах

We have 288 guests and no members online

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate