Навчально-методична література

ГЛОБАЛЬНА МАКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Глобальна макроекономіка та макроекономічна політика держави» (для студентів другого (магістерського) рівня деннної та заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка, освітньої програми «Міжнародна економіка») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Г. В. Стадник, І. А. Островський. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 30 с. Повний текст


Контакти

ауд. 403цк, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002

Тел. +38 (057) 707-31-02

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ми у соцмережах

We have 284 guests and no members online

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate