Навчально-методична література

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)

Макроекономіка: Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140101 «Туризм»). Авт.: Решетило В.П., Федотова Ю.В. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 129 с. Скачать

Мікроекономіка: Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140101 «Туризм» та 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; авт.: Островський І.А., Тимофієва С.Б. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 94 с. Скачать

Тимофеева С. Б. Тексты лекций по дисциплинам Микроэкономика, Экономическая теория (Микроэкономика) (для иностранных студентов дневной и заочной форм обучения направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятий», 6.030509 «Учет и аудит», 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Гостинично-ресторанное дело» и 6.140103 «Туризм). / С. Б. Тимофеева, И. А. Островский, А. И. Рыбак. Харк. нац. ун-т городского хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ, 2014. – 134 с. Скачать

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)»(для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С.Б. Тимофієва, І. А. Островський – Х.: ХНАМГ, 2016. – 63 с. Скачать

Правила оформлення списку літератури в розрахунково-графічній роботі Повний текст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА): Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання курсової роботи (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6. 140101 «Готельно-ресторанна справа) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Островський, С. Б.Тимофієва. – Х. : ХНАМГ, 2012 – 88 с. Скачать

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МІКРОЕКОНОМІКА)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030601 «Менеджмент»(МГКТС, МОМС, МПД, ЛОГІС), 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С.Б. Тимофієва, І.А. Островський, Г.І. Рибак. – Х.: ХНАМГ, 2015. – 78 с. Скачать


Контакти

ауд. 403цк, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002

Тел. +38 (057) 707-31-02

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ми у соцмережах

We have 344 guests and no members online

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate