Навчально-методична література

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МІКРОЕКОНОМІКА)

Островський І. А. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140101 – Туризм та 6.030601 – Менеджмент) / І. А. Островський, С. Б. Тимофієва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 120 с. Скачать

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський, Г. І. Рибак . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 77 с. Повний текст

Варіанти завдань розрахунково-графічної роботи Повний текст

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун- т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 38 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графiчних робіт з дисципліни «Економiчна теорія (Мiкроекономiка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальностей 076 – Менеджмент i 281 – Публiчне управлiння та адмiнистрування) / Харк. нац. ун-т міськ. гос-ва імені О.М. Бекетова; уклад. Г. В. Стадник, I. А. Островський, О. О. Воронiна. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021 – 50 с. Повний текст

 

Типові тести Повний текст

Екзаменаційні типові задачі Повний текст

Додаткова література:

Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с. Скачать

Селищев А. С. Микроэкономика / А. С. Селищев. — СПб.: Питер, 2002. — 448 с.  Скачать

Інші матеріали:

1. Екзаменаційні питання Скачать

2. Темы 1 и 2 - презентация Скачать

3. Основные виды и типы потребителей Скачать

4. Кривые безразличия нестандартного вида Скачать

5. Темы 3 и 4 - презентация Скачать


Контакти

ауд. 403цк, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002

Тел. +38 (057) 707-31-02

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ми у соцмережах

We have 351 guests and no members online

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate