Графік он-лайн консультацій

consultations

Файл з активними гіперпосиланнями можна скачати за посиланням

consultations 20200910 page 0001

Розклад

schedule

Для того, щоб дізнатись розклад академічної групи, необхідно:

 • перейти на сайт автоматизованої системи управління (рубрика "Розклад академічної групи") за посиланням;
 • в розділі "Факультет" - обрати "Навчально-науковий інститут Економіки і менеджмента";
 • в розділі "Курс" - обрати потрібний курс;
 • в розділі "Група" - обрати потрібну групу (І курс - МіЕк 2020-1 та МіЕк 2020-2; ІІ курс - МіЕк 2019-1; ІІІ курс - МіЕк 2018-1 та МіЕк 2018-2).

 

Для того, щоб дізнатись розклад студента, потрібно:

 • перейти на сайт автоматизованої системи управління (рубрика "Розклад студента") за посиланням;
 • у пошуковому рядку надрукувати прізвище студента;

або:

 • в розділі "Факультет" - обрати "Навчально-науковий інститут Економіки і менеджмента";
 • в розділі "Курс" - обрати потрібний курс;
 • в розділі "Група" - обрати потрібну групу (І курс - МіЕк 2020-1 та МіЕк 2020-2; ІІ курс - МіЕк 2019-1; ІІІ курс - МіЕк 2018-1 та МіЕк 2018-2);
 • в розділі "Студент" - обрати прізвище студента.

 

Новини

Новини

Навчання в бакалавріаті

Кафедра Економічної теорії та міжнародної економіки

здійснює підготовку бакалаврів (денна форма навчання)

за освітньою програмою "Міжнародна економіка"

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

запрошує випускників коледжів та технікумів

для вступу на другий курс навчання за освітньою програмою "Міжнародна економіка"

20200530 bach 120200530 bach 2 120200530 bach 3

20200529 school20200519 tech

Наука

Колектив кафедри активно займається науковою роботою, що включає виконання державних бюджетних тем наукових досліджень, захист кандидатських та докторських дисертацій, написання наукових монографій по результатам виконаних досліджень, наукових статей, в тому числі за кордоном та в наукометричних базах даних, участь в міжнародних та республіканських наукових конференціях, керівництво науковою роботою студентів. участь в роботі спеціалізованих вчених рад, виступи на захисті дисертацій в якості опонентів.

Тематика наукових досліджень кафедри була пов’язана з виконанням державних бюджетних тем наукових досліджень:

1. «Інституціональні фактори розвитку міської та регіональної економіки в умовах ринкової трансформації» (державний реєстраційний номер государственный регистрационный номер 01080004539.34), (2007–2011 рр.). За результатами дослідження було захищено 1 докторську та 2 кандидатських дисертації, опубліковано 3 монографії та 67 наукових статей.

2. «Теоретико-методологічні основи формування механізму модернізації економіки регіонів» (державний реєстраційний номер 0112U004193) мета якої формування комплексного підходу до стратегії модернізації економіки регіонів як фактору становлення інвестиційно-інноваційної моделі їх розвитку (2012- 2016 р.р.).

В комплексному дослідженні були розкриті наступні теми:

 • Інституціональна модернізація соціально-економічного розвитку регіонів.
 • Формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку регіональних систем в умовах технологічної модернізації.
 • Структурна перебудова та підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки в процесі модернізації.
 • Модернізація регіональної інфраструктури та політики підвищення якості життя населення
 • Модернізація державної регіональної політики в умовах глобалізації.

По даній темі викладачами кафедри підготовлено й видано 1 монографію, 30 наукових статей в наукових фахових виданнях, в тому числі 7 – за межами України, та 57 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 14 статей опубліковані в наукометричній базі даних з соціально-економічних дисциплін Index Copernicus; 23 тез доповідей було опубліковано разом із студентами.

3. В даний час у кафедри нова тема наукових досліджень: «Інституційні засади реформування економіки регіонів України за умов децентралізації» (державний реєстраційний номер 0117U000660), термін виконання 01.01.2017- 12.12.2021 р.р. В комплексному дослідженні будуть розкриті наступні теми:

 • Теоретичні концепції і світова практика подолання диспропорційності регіонального розвитку та можливості їх застосування в економіці України (2017 рік).
 • Формування інституціональної структури реалізації інноваційного потенціалу регіонів України
 • Інституціональні фактори забезпечення комплементарного розвитку регіонів для вирішення проблеми вирівнювання нерівномірності регіонального розвитку
 • Модернізація економічної політики держави в умовах підвищення децентралізації розвитку регіонів і великих міст
 • Інституціональні фактори підвищення якості життя населення регіонів в умовах децентралізації.

По даній темі викладачами кафедри підготовлено й видано 2 монографії, 20 наукових статей в наукових фахових виданнях, в тому числі 7 – за межами України, та 48 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 14 статей опубліковані в наукометричній базі даних з соціально-економічних дисциплін Index Copernicus; 35 тез доповідей було опубліковано разом із студентами.

 

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки разом з кафедрою правового забезпечення господарської діяльності щорічно проводять Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції.

Протягом 1-28 лютого 2018 року була проведена Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки України» присвячену 100-річчю НАН України.

Працювали наступні економічні секції:

 • Концептуальні основи дослідження проблем розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації
 • Проблеми залучення інвестицій в розвиток інфраструктури регіонів.

Учасниками конференції стали провідні науковці з різних міст України та представники інших країн: Києва, Дніпра, Одеси, Полтави, Івано-Франківська, Рівного, Кривого Рогу, Кам'янець-Подільського, Сєверодонецька, Краматорська, Черкас, Львова, Харкова, Тарнобжега (Польща), Пшеворська (Польща), а також з таких провідних ВНЗ України та державних установ: Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Вищий навчальний заклад імені Станіслава Тарновського, Вища соціально-економічна школа в Пшеворську, Черкаській національний університет імені Б. Хмельницького, Кам'янець-подільський національний університет імені Івана Огієнка, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту та багато інших.

На обговорення було подано 70 тез від 90 учасників. Серед учасників професори, доктори наук, доценти, кандидати наук, старші викладачі, а також докторанти, аспіранти, асистенти, співробітники науково-дослідних установ (головний науковий співробітник центру вивчення проблем адаптації законодавства України до законодавства ЄС, с.н.с. відділу регіональної фінансової політики), представники органів регіонального управління (заступник директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму – начальник управління інвестиційної діяльності, підприємництва та цінової політики). Активну участь приймали студенти з різних міст та ВНЗ: у конференції прийняли участь 30 студентів.

Ппротягом 1-28 лютого 2019 року була проведена Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток соціальної інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції: економіко-правові аспекти».

Працювали наступні економічні секції:

 • Розвиток регіональних ринків праці та людського капіталу в умовах децентралізації та євроінтеграції.
 • Децентралізація та фінансове забезпечення соціального захисту населення регіонів.

Учасниками конференції стали провідні науковці з різних міст України: Києва, Дніпра, Одеси, Полтави, Кривого Рогу, Краматорська та з таких провідних ВНЗ України як: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, ДВНЗ «Криворізький національний університет», ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Одеська державна академія будівництва та архітектури, Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ). З провідних ВНЗ Харкова: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний медичний університет, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківська державна зооветеринарна академія, а також з різних кафедр Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. На обговорення було подано 68 тез від 79 учасників. Серед учасників 6 професорів, 25 кандидатів наук, 8 викладачів, а також докторанти, аспіранти, асистенти. Активну участь приймали студенти з різних міст та ВНЗ: у конференції прийняли участь 34 студента (14 одноосібних тез).

На сайті 194 гостей та користувачі відсутні

20200919all 1

20200919all 2