СТОРІНКИ ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СЬОГОДЕННЯ

chair

ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ:

  1. 1922 р. – викладання фундаментальних економічних дисциплін - «Історія народного господарства» (викладач – О.І. Ашуп – Ільзен) та «Вчення про народне господарство» (викладач – М.Н. Соболєв) у Всеукраїнському Технікумі Комунального Господарства (ВТКГ) та на комунальному факультеті Харківського інституту народного господарства.
  2. 1930-1933 рр. кафедра політичної економії Харківського інституту комунального господарства. Завідувач – проф. Дятлов П.Ю. (викладав дисципліни – політична економія, історія народного господарства).
  3. 1934-1939 рр. кафедра політичної економії (завідувач кафедри – доцент Круговий Т.П.) в складі Харківського інституту комунального будівництва.
  4. 1940-1944 рр. кафедра політичної економії (завідувач – доцент Тисячний П.К.) в Харківському інституту інженерів комунального будівництва.
  5. 1954-1972 рр. кафедра політичної економії в Харківському інституті інженерів комунального будівництва (завідувач – доцент Поляков М.Ю.) poliakov
  6. 1972-1985 рр. кафедра політичної економії в Харківському інституті інженерів комунального будівництва (завідувач – доцент Медведєв В.І.) medvediev
  7. 1986-2007 рр. кафедра політичної економії, а з 1992 р. – кафедра економічної теорії Харківського інституту інженерів міського господарства (1989 р.), Харківської державної академії міського господарства (1994 р.), Харківської національної академії міського господарства (2003 р.). Завідувач – к. е. н., доцент, почесний доцент ХНАМГ Данильченко Є. П. danylchenko
  8. 2007-2017 рр. кафедра економічної теорії Харківської національної академії міського господарства (2003 р.), Харківського університету міського господарства (2012 р.), Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (2013 р.). Завідувач – д. е. н., проф. Решетило В.П. reshetylo
  9. Січень 2018 р. – червень 2020 р. - кафедра економічної теорії та міжнародної економіки Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Завідувач – д. е. н., проф. Решетило В.П.

Досить довгий час вважалось, що історія кафедри політичної економії починалась в 1954 році. В той час її очолював економіст-практик, досвідчений фахівець у галузі перспективного планування, розвитку та поточного управління міським господарством, кандидат економічних наук, доцент Поляков Микита Юхимович. Пізніше історія кафедри була пов’язана з діяльністю завідувача кафедри доцента Медведєва Володимира Івановича, Денисенко Федота Дем’яновича – який протягом багатьох років був деканом інженерно-економічного факультету, Данильченко Євгена Петровича, почесного доцента академії, який завідував кафедрою майже 20 років. Кафедра пишається своїм колегою Стадником Григорієм Васильовичем, багаторічним першим проректором Університету.

Однак, вивчення ряду документів і досліджень говорить про те, що історія кафедри почалась не в 1954 році, а набагато раніше.

Так, в наказі № 10 від 11 лютого 1944 року по Харківському інституту інженерів комунального будівництва відзначено, що до складу кафедр входить кафедра політичної економії, завідувач – доцент Тисячний П.К., викладач – доц.. Едельштейн – Уральський П.Г., асистент Старевська Н.І. Таким чином, кафедра існувала вже в 1944 році.

tysiachnyiАле, як з’ясувалось, в знайдених недавно документах мова йде про більш давню історію кафедри. Зокрема, в «Справочнике для поступающих в Харьковский институт коммунального строительства на 1938 – 1939 уч. год», йде мова і про кафедру «Політичної економії». Завідувач кафедри – доцент Круговий Трифон Павлович. На кафедрі в той час викладались такі дисципліни як, «Політична економія» (вивчалась фундаментально і ґрунтовно протягом 3-х семестрів), «Історія економічних вчень», «Економічна географія», «Історія народного господарства» (вивчались протягом 2-х семестрів). Цей документ дає підстави вважати, що кафедра існує з 1938 -1939 років, тобто 80 років. До цієї дати кафедра ЕТ та МЕ провела цілу низку заходів, серед яких Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 80-річчю кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, урочисте засідання кафедри.

Готуючись до ювілею, були продовжені дослідження, які виявили нові сторінки історії кафедри ЕТ та МЕ. Так, була знайдена стаття Ігоря Володимировича Шуйського, старшого наукового редактора Харківського тому серії «Реабілітовані історією», яка має назву «Петро Дятлов (1883-1937) - завідувач кафедри політекономії Харківського інституту комунального господарства».

diatlovІ.В. Шуйський, опрацьовуючи архівні документи дослідив непросту біографію Петра Юрійовича Дятлова (або Дятліва, як він сам писав у автобіографії та підписувався в документах), який народився 1883 року в м. Стародуб Чернігівської гу6ернії. Закінчив Ніжинську гімназію. Вчився у Московському університеті, Петербурзькому політехнікумі, але не закінчив їх – був відрахований як неблагонадійний. Притримувався лівих поглядів і був висланий царським урядом за межі Російської імперії. Пізніше П.Ю. Дятлов закінчив Віденський університет та одержав вищу технічну освіту в Празі. Після подій жовтня 1917 в Петербурзі був працівником дипломатичного представництва радянської влади у Берліні. З липня 1924 працював у Празі. В 1925 році повернувся в СРСР, працював у столиці УСРР м. Харкові, зокрема і в інституті Комунального господарства. П.Ю. Дятлов був арештований в 1933р. у справі «Української військової організації» та засуджений на 5 років виправно-трудових таборів. Відбував покарання у Соловках. В 1937 році був розстріляний в урочищі Сандармох у числі 265 політичних в'язнів. Реабілітований в 1959 році.

На жаль поки що невідомо, в які точно роки П. Ю. Дятлов був завідувачем кафедри політекономії Харківського інституту комунального господарства, але відомо, що він жив у Харкові з 1925 р. по 1933 рік. Оскільки Постанова Ради Народних Комісарів УРСР, у якій зазначалося що «Харківський інститут комунального господарства (ХІКГ) створюється на базі комунального факультету Харківського інституту народного господарства», вийшла 12 липня 1930 р., а в березні 1933 року Петро Юрійович Дятлов був заарештований як член української контрреволюційної організації, ймовірно, що його керівництво кафедрою політичної економіки відноситься до 1930-1933 років.

Як пише І. В. Шуйський «Петро Юрійович розпочав педагогічно - викладацьку діяльність у вузах Харкова (викладав теорію радянського господарства, історичний і діалектичний матеріалізм, історію, ленінізм) і згодом очолив кафедру політекономії Інституту комунального господарства». Сам Петро Юрійович писав: «За вісім років я дав до десяти тисяч лекцій. Студентство, професура і адміністрація вузів цінили мою роботу. Минулого 1932 року мене проголосили ударником, і як ліпшого ударника - педагога преміювали в цілохарківськім масштабі».

Петро Юрійович Дятлов досконало володів німецькою, чеською, російською мовами, знав англійську, французьку, білоруську, розумівся болгарською, італійською, сербською, словацькою та польською. У складі редакційного бюро Української Радянської Енциклопедії (УРЕ) він готував видання словників і першої національної енциклопедії; для Держвидаву України переклав твори Олексія Горького, Остапа Вишні, Володимира Короленка, Дем’яна Бєдного, а також спеціальну літературу: «Курс політекономії» Кона, «Соціологію мистецтва» Фріче, «Фізику» Бачинського, «Елементарну геометрію» Андрія Кисельова.

Діяльність такої видатної людини як Петро Юрійович Дятлов в якості завідувача кафедри політичної економії Харківського інституту комунального господарства відкриває нову сторінку в історії кафедри ЕТ та МЕ, і говорить про те, що кафедра існує з початку 1930-х років, тобто має майже 90-річну історію.

Але до історії кафедри ЕТ та МЕ виникає ще одне запитання. Як відомо, рішення про створення в м. Харкові Всеукраїнського Технікуму Комунального Господарства (ВТКГ) було прийняте на спільному засіданні Ради Народних Комісарів України і голів губвиконкомів 12 липня 1922 р., заняття в ньому почались 1 грудня 1922 р., і саме з цієї дати починається історія Університету. За взірець організації у ВТКГ навчального процесу були взяті навчальні програми Дюссельдорфської академії комунального управління (Німеччина). Цікаво, що з 1923 року ця академія припинила своє існування, але її навчальні програми, предмети, перекладені підручники і дисципліни суттєво допомогли становленню і розвитку ВТКГ. Серед них такі дисципліни, як «Вчення про народне господарство» (викладач – М.Н. Соболєв) та «Історія народного господарства» (викладач – О.І. Ашуп – Ільзен). Якщо виходити з того, що це фундаментальні економічні дисципліни, що традиційно викладаються представниками кафедр економічної теорії, можна говорити про те, що і економічна освіта і історія кафедри економічної теорії та міжнародної економіки почалась саме з 1922 року, коли розпочалися заняття у Всеукраїнському Технікумі Комунального Господарства.

Тому, на наш погляд, кафедра в 2022 році має підстави відзначити 100 ліття від її створення.

Сьогодення кафедри пов’язане з новою сторінкою нашої історії. З 2018 року кафедра стала випускаючою, здійснюючи підготовку бакалаврів з освітнього напряму «Міжнародна економіка». Це потребує і нових досліджень діяльності тих викладачів, які в різні часи викладали предмети, пов’язані з вивченням міжнародної економіки.

Одним з таких викладачів був Йосип Моїсейович Браславський. Історія його діяльності почалася в 1929 році, коли на підставі засідання Колегії НКО було ухвалено приєднати з 01.07.1929 р. Харківський Вечірній Технікум Народного Господарства до Харківського Інституту Народного Господарства на правах окремого вечірнього факультету, не змінюючи його цільової настанови. В цей час дисципліну «Зовнішня торгівля» читав професор Й. М. Браславський, який з 1923/24 по 1929/30 роки працював в Харківському Інституті Народного Господарства.

Йосип Моїсейович Браславський народився 25.06.1894 р. в м. Миколаїв. В 1905 році поступив у Комерційне Училище, яке закінчив в 1913 р. В цьому ж 1913 р. по конкурсу аттестатів був зарахований на економічне відділення Петроградського Політехнічного Інституту, де прослухав 4 курси. В 1917 році повернувся в Миколаїв, а в 1921 році був направлений для завершення вищої освіти на економічне відділення Одеського Політехнічного Інституту. З 1921 по 1923 р. р. працював економістом в різних закладах. В 1923 році був запрошений працювати викладачем в Харківському Інституті Народного Господарства.

В 1929 році Браславський Й. М. захистив дисертацію по темі «Проблеми українського експорту». Як пише в автобіографії сам Й. М. Браславський, кафедрою «Прикладної економіки» Харківського Інституту Народного Господарства йому була присвоєна ступінь наукового співробітника, оскільки наукових ступенів кандидата та доктора наук тоді не існувало, і надано право самостійного викладання в вищих навчальних закладах. В 1930 році Й. М. Браславський був зарахований професором Харківського інституту Обміну і Розподілу, де читав курс «Економіка і політика зовнішнього торгу». В 1943 році під час евакуації Харківського інституту інженерів комунального будівництва в м. Фрунзе Браславський Йосип Моїсейович викладав в ХІІКБ на інженерно-економічному факультеті історію народного господарства, що слідує з наказу № 117 від 6. 09.1943 р. Пізніше працював в вузах м. Києва, займався проблемами зовнішньої торгівлі та ефективності її регулювання.

Таким чином. викладання проблем міжнародної економіки в Університеті також має досить давню і цікаву історію, в якій ще потрібно відкривати та вивчати все нові і нові сторінки.

На сьогодні на кафедрі працює 10 викладачів, 100% яких мають наукові ступені та вчені звання кандидатів і докторів наук. Кафедрою в останні роки опубліковано 10 монографій, більше 50 наукових статей в наукометричних базах даних, видано 6 навчальних посібників з грифом МОН України, ведеться активна міжнародна діяльність та керівництво науковою роботою студентів. Потенціал кафедри досить значний, і постійно підвищується.

Кафедра завжди будемо пам’ятати славетні імена наших співробітників і завідувачів різних часів, щоб бути достойними їх пам’яті і їх діяльності.


На сайті Один гість та користувачі відсутні

20200919all 1

20200919all 2