Состав кафедры

 

ec theory


Fedotova

Федотова Юлія Володимирівна

завідувачка кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Харківська національна академія міського господарства, 2005 р., спеціальність "Економіка підприємства"

Сфера наукових інтересів: проблеми реформування економіки України та її регіонів на засадах впровадження кластерних технологій, концепція смарт-економіки.

Сторінка в Google Академії

Сторінка на WiKi ХНУМГ імені О. М. Бекетова

 

 

 


Reshetylo

Решетило Валентина Петрівна

Доктор економічних наук, професор.Reshetylo 2017

Член Всеукраїнської асоціації викладачів економічної теорії та спілки економістів України, активно співпрацює з Харківським центром економічної освіти і Національною Радою з Економічної Освіти (НРЕО) США. Учасник ряду семінарів-тренінгів, які проводились НРЕО США в Україні. Пройшла наукове стажування в Каліфорнійському політехнічному університеті (Лос-Анджелес, США). У 2007 році одна з перших в Україні захистила докторську дисертацію з проблем економічної синергетики. Член спеціалізованої Вченої ради Д 64.089.01 в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова.

DyplomВеде лекційні курси, практичні заняття, керує курсовим і дипломним проектуванням, є науковим керівником кандидатських і докторських дисертацій, займається методичним забезпеченням навчального процесу, підготовкою і виданням методичної літератури і навчальних посібників. 

Має понад 200 наукових публікацій, серед яких 8 монографій, 190 наукових статей у фахових виданнях та тез доповідей, 6 навчальних посібники з грифом МОН України, понад 100 навчально-методичних розробок, серед яких 30 конспектів лекцій.

Решетило В. П. є дипломантом обласного конкурсу "Вища школа Харківщини - кращі імена", а також нагороджена Грамотою Верховної Ради України "За заслуги перед Українським народом".

Сторінка в Google Академії

Сторінка на WiKi ХНУМГ імені О. М. Бекетова

 


Стадник Григорий Васильевич Стадник Григорій Васильович

к.е.н., професор кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Освіта: Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1975 р., спеціальність "Економіка і організація будівництва"

Перший проректор, Академік Академії будівництва України, Відмінник освіти України, Заслужений професор ХНАМГ.

Автор понад 70 наукових публикацій, серед яких 5 навчальних посібників та 3 монографії.

Нагороди: Орден "За заслуги" II ступеня, Орден «За заслуги» III ступеня, Грамота Верховної Ради УРСР, Почесна грамота Верховної Ради України.


Бервено Оксана Володимирівна

д.е.н., професор кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Освіта: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Сторніка в Google Академії


Mozhaykina

Можайкіна Наталія Василівна

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1999 р., спеціальність "Економічна теорія"

Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, інноваційний розвиток, соціально-економічний стан та розвиток домогосподарств.

Сторінка в Google Академії

Сторінка на WiKi ХНУМГ імені О. М. Бекетова

 


Moskvina

Москвіна Анастасія Олегівна

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1998 р., спеціальність "Економічна теорія"

Сфера наукових інтересів: проблеми соціальної економіки, ціннісно-універсумні чинники господарського розвитку.

Сторінка в Google Академії

Сторінка на WiKi ХНУМГ імені О. М. Бекетова

 

 

 


Ostrovskyi

Островський Ігор Анатолійович

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1985 р., спеціальність "Політична економія"

Сфера наукових інтересів: проблеми модернізації соціально-економічних систем, теорії економічного зростання.

Сторінка в Google Академії

Сторінка на WiKi ХНУМГ імені О. М. Бекетова


VoroninaВороніна Олена Олегівна

доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Освіта: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2008 р., спеціальність "Фінанси"

Сфера наукових інтересів: система загальнообов'язкового медичного страхування, його значення та вплив на соціально-економічний розвиток регіонів України.

Сторінка в Google Академії

Сторінка на WiKi ХНУМГ імені О. М. Бекетова

 

 

 

 


Naumov

Наумов Максим Сергійович

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Освіта: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2005 р., спеціальність "Економічна теорія"

Сфера наукових інтересів: особливості ринкової трансформації в умовах інтелектуалізації економіки.

Сторінка в Google Академії

Сторінка на WiKi ХНУМГ імені О. М. Бекетова


Rybak

Рибак Ганна Іванівна

доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Освіта: Харківський національний університет імені С. Кузнеця, 2006 р., спеціальність "Економічна теорія"

Сфера наукових інтересів: соціально-економічний розвиток регіонів, підвищення якості життя населення, виховання морально-духовних цінностей у студентської молоді.

Сторінка в Google Академії

Сторінка на WiKi ХНУМГ імені О. М. Бекетова

 

 

 


Barzhyna

Баржина Алла Віталіївна

Старший лаборант кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Освіта: Харківська національна академія міського господарства, 2005 р., спеціальність "Екологія і охорона навколишнього середовища"; 2009 р., спеціальність "Економіка підприємства"

Сфера наукових інтересів: економіка природокористування, регіональна економіка.

Сторінка в Google Академії

Сторінка на WiKi ХНУМГ імені О. М. Бекетова

 

 

 


Stukalova

Стукалова Вероніка Дмитрівна

Лаборант кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Освіта: Харківський національний університет міського господарства, 2017 р., спеціальність "Промислове та цивільне будівництво"


На сайті 768 гостей та користувачі відсутні

20200530 magister 1

20200519 tech

20200529 school