Розвиток соціальної інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції: економіко-правові аспекти

20190406 1

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки разом з кафедрою правового забезпечення господарської діяльності протягом 1-28 лютого 2019 року провели Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Розвиток соціальної інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції: економіко-правові аспекти». Працювали наступні економічні секції:

  1. Розвиток регіональних ринків праці та людського капіталу в умовах децентралізації та євроінтеграції.
  2. Децентралізація та фінансове забезпечення соціального захисту населення регіонів.

20190406 2Учасниками конференції стали провідні науковці з різних міст України: Києва, Дніпра, Одеси, Полтави, Кривого Рогу, Краматорська та з таких провідних ВНЗ України як:

  • Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського,
  • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
  • ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
  • ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,
  • Одеська державна академія будівництва та архітектури,
  • Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ).

З провідних ВНЗ Харкова:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,

Харківський національний медичний університет,

Харківський національний університет будівництва та архітектури,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

Харківська державна зооветеринарна академія, а також з різних кафедр Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

20190406 3На обговорення було подано 68 тез від 79 учасників. Серед учасників 6 професорів, 25 кандидатів наук, 8 викладачів, а також докторанти, аспіранти, асистенти. Активну участь приймали студенти з різних міст та ВНЗ: у конференції прийняли участь 34 студента (14 одноосібних тез).

В ракурсі теми конференції піднімалися актуальні питання формування та розвитку соціальної інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції.

Усі тези розміщені на платформі університету за посиланням https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/34. За результатами конференції вийде збірник тез доповідей.


На сайті Один гість та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate