Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення

20200414 1

Звіт з підготовки та проведення Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення», 2020

20200414 2

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки протягом 1-28 лютого 2020 року провела Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення». Працювали наступні секції:

 1. Теоретико-концептуальні основи дослідження сутності, моделі, індикаторів та стандартів інклюзивного розвитку
 2. Формування людиноцентричної моделі соціально-економічного розвитку
 3. Інвестиційно-інноваційні процеси на національному і регіональному рівні як фактори інклюзивного розвитку
 4. Сценарії розвитку національних економік під впливом факторів глобалізації
 5. Міжнародні економічні відносини в контексті інклюзивного розвитку.

20200414 3Партнерами та співорганізаторами міжнародної конференції були Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Полтавський університет економіки і торгівлі, Національна академія державного управління (Ханой, В’єтнам), Технічний університет–Варна (Болгарія), а також Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Інститут бізнесу Білоруського державного університету (Мінськ, Республіка Білорусь), представники яких були членами Організаційного комітету конференції.

Учасниками конференції стали провідні науковці з різних міст України та інших держав: Києва, Дніпра, Львова, Полтави, Кривого Рогу, Краматорська, Кременчука, а також Мінська, Варни, Ханою та з таких провідних вищів України та світу як:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»,
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
 • Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського,
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
 • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
 • ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
 • Національний університет «Львівська політехніка»,
 • Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая,
 • Національна академія державного управління, Ханой, В’єтнам,
 • Технічний університет–Варна, Болгарія,
 • Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації,
 • Інститут бізнесу Білоруського державного університету,
 • Білоруський державний університет, Мінськ, Республіка Білорусь, тощо.

20200414 4

З провідних вищів Харкова взяли участь:

 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
 • Харківський національний університет будівництва та архітектури,
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,
 • Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,
 • Харківський інститут Міжрегіональна академія управління персоналом,
 • Харківська державна зооветеринарна академія, а також з різних кафедр Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова тощо.

На обговорення було подано 104 тези від 152 учасників.

Серед учасників 16 професорів, 56 доцентів, 19 викладачів та асистентів, а також докторанти, аспіранти тощо. Активну участь приймали студенти (магістранти, курсанти) з різних вищів України та світу: у конференції прийняли участь понад 55 студентів (23 одноосібних тез).20200414 5

Загальна кількість:

 • Зовнішніх тез – 66
 • Вузівських – 38, у тому числі 19 кафедральних

Територіальність:

 • З інших міст та країн – 42
 • З Харкова – 62, у тому числі 24 з інших вищів

Якісний склад тез:

 • Докторів, професорів – 18
 • Кандидатів та доцентів – 50
 • Викладачів, асистентів, аспірантів – 13
 • Студентів – 23

Секції:

 • 1 секція – 28
 • 2 секція – 22
 • 3 секція – 22
 • 4 секція – 21
 • 5 секція – 11

20200414 6В ракурсі теми конференції піднімалися актуальні питання комплексного аналізу, обґрунтування та визначення сутності, факторів та соціально-економічних засад інклюзивного розвитку національних економік в умовах глобалізації та пошуку оптимальних шляхів вирішення проблем інклюзивного розвитку.

Всі тези розміщені на платформі OJS університету. З матеріалами можна ознайомитися за посиланням.

За результатами конференції вийде Збірник тез доповідей. У зв’язку з карантином Збірник вийде після його закінчення. Зараз є макет Збірника у PDF форматі для бажаючих, однак без ISBN номеру. Присвоенная номеру можливо тільки після закінчення карантину. З макетом Збірника у PDF форматі, що очікує на друк, можна ознайомитися за посиланням.

20200414 7


На сайті 140 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate