Засідання кафедри on-line

14 квітня 2020 року відбулись науково-методичний семінар та засідання кафедри економічної теорії та міжнародної економіки з використанням корпоративної платформи Microsoft Teams.

Науково-методичний семінар був присвячений аналiзу ефективностi та розповсюдженню досвiду ефективних практик використання засобiв дистанцiйної комунiкацiї та навчання.

На засіданні кафедри були підбиті підсумки організації дистанційних занять та консультацій за другим змістовим модулем, розглянуті зміни до графіку навчального процесу та сформульовані завдання для підготовки до заліково-екзаменаційної сесії в умовах карантину. Основна увага була приділена оновленню освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка" з урахуванням результатів опитування студентів та побажань стейкхолдерів.

20200415 12 57 23 20200415 12 57 1820200415

 

 

 

Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення

20200414 1

Звіт з підготовки та проведення Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення», 2020

20200414 2

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки протягом 1-28 лютого 2020 року провела Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення». Працювали наступні секції:

 1. Теоретико-концептуальні основи дослідження сутності, моделі, індикаторів та стандартів інклюзивного розвитку
 2. Формування людиноцентричної моделі соціально-економічного розвитку
 3. Інвестиційно-інноваційні процеси на національному і регіональному рівні як фактори інклюзивного розвитку
 4. Сценарії розвитку національних економік під впливом факторів глобалізації
 5. Міжнародні економічні відносини в контексті інклюзивного розвитку.

20200414 3Партнерами та співорганізаторами міжнародної конференції були Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Полтавський університет економіки і торгівлі, Національна академія державного управління (Ханой, В’єтнам), Технічний університет–Варна (Болгарія), а також Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Інститут бізнесу Білоруського державного університету (Мінськ, Республіка Білорусь), представники яких були членами Організаційного комітету конференції.

Учасниками конференції стали провідні науковці з різних міст України та інших держав: Києва, Дніпра, Львова, Полтави, Кривого Рогу, Краматорська, Кременчука, а також Мінська, Варни, Ханою та з таких провідних вищів України та світу як:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»,
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
 • Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського,
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
 • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
 • ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
 • Національний університет «Львівська політехніка»,
 • Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
 • Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая,
 • Національна академія державного управління, Ханой, В’єтнам,
 • Технічний університет–Варна, Болгарія,
 • Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації,
 • Інститут бізнесу Білоруського державного університету,
 • Білоруський державний університет, Мінськ, Республіка Білорусь, тощо.

20200414 4

З провідних вищів Харкова взяли участь:

 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
 • Харківський національний університет будівництва та архітектури,
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,
 • Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,
 • Харківський інститут Міжрегіональна академія управління персоналом,
 • Харківська державна зооветеринарна академія, а також з різних кафедр Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова тощо.

На обговорення було подано 104 тези від 152 учасників.

Серед учасників 16 професорів, 56 доцентів, 19 викладачів та асистентів, а також докторанти, аспіранти тощо. Активну участь приймали студенти (магістранти, курсанти) з різних вищів України та світу: у конференції прийняли участь понад 55 студентів (23 одноосібних тез).20200414 5

Загальна кількість:

 • Зовнішніх тез – 66
 • Вузівських – 38, у тому числі 19 кафедральних

Територіальність:

 • З інших міст та країн – 42
 • З Харкова – 62, у тому числі 24 з інших вищів

Якісний склад тез:

 • Докторів, професорів – 18
 • Кандидатів та доцентів – 50
 • Викладачів, асистентів, аспірантів – 13
 • Студентів – 23

Секції:

 • 1 секція – 28
 • 2 секція – 22
 • 3 секція – 22
 • 4 секція – 21
 • 5 секція – 11

20200414 6В ракурсі теми конференції піднімалися актуальні питання комплексного аналізу, обґрунтування та визначення сутності, факторів та соціально-економічних засад інклюзивного розвитку національних економік в умовах глобалізації та пошуку оптимальних шляхів вирішення проблем інклюзивного розвитку.

Всі тези розміщені на платформі OJS університету. З матеріалами можна ознайомитися за посиланням.

За результатами конференції вийде Збірник тез доповідей. У зв’язку з карантином Збірник вийде після його закінчення. Зараз є макет Збірника у PDF форматі для бажаючих, однак без ISBN номеру. Присвоенная номеру можливо тільки після закінчення карантину. З макетом Збірника у PDF форматі, що очікує на друк, можна ознайомитися за посиланням.

20200414 7

День відкритих дверей 21.02.2020

2020 03 02 22 54 33 2020 03 02 22 54 34 2020 03 02 22 54 35 2020 03 02 22 54

Виставка "Освіта та кар'єра"

25 лютого 2020 року викладачі Харківського національного університету імені О. М. Бекетова, серед яких доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Наумов М. С., перезентували спеціальності Університета на виставці "Освіта та кар'єра" в місті Кременчук, а також відвідали Кременчуцький ліцей № 17 "Вибір" імені Н. Г. Неленя.

20200225 1 20200225 2 20200225 3

Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення

Зараз триває Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення», яка проводиться кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

За результатами конференції вийде збірник.

З матеріалами можна ознайомитися за посиланням https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/37

20200221 1 20200221 2

На сайті 197 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate