Студентам

Трансформаційні перетворення в Україні значно підвищили науковий і практичний інтерес до фундаментальної економічної науки. На сучасному етапі в Україні з'явилися нові можливості використання досягнень світової економічної думки, інтенсивного обміну між різними науковими школами. Фундаментальна економічна підготовка майбутніх фахівців, яку здійснює кафедра економічної теорії, має велике значення не тільки в їх професійному становленні, а й у формуванні у них сучасного економічного мислення.

Традиційною є відповідальна громадська робота співробітників кафедри по вихованню студентської молоді. Викладачі працюють кураторами академічних груп, активно співпрацюють з деканатами Університету та органами студентського самоврядування, беруть участь в діяльності профспілкової організації.


На сайті 169 гостей та користувачі відсутні

20200919all 1

20200919all 2