Навчально-методична література

Для вивчення дисциплін та організації самостійної роботи студентів кафедрою підготовлені 6 посібників з грифом МОН України, 40 конспектів лекцій, 140 методичних посібників з усіх дисциплін кафедри.

Posibnyky

1. Макроекономіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. - Харк. Нац. Акад. міськ. госп-ва. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 295 с. Повний текст

2. Національна економіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило; Харк. Нац. Акад. міськ. госп-ва. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 386 с. Повний текст

3. Мікроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / А.Є. Ачкасов, І.А. Островський, С.Б. Тимофієва; - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2012. – 248 с. Повний текст

4. Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

5. Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П.Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

6. Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / Г.В. Стадник, В.П. Решетило, С.І. Штефан; Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. – 230 с. Повний текст


На сайті 172 гостей та користувачі відсутні

20200919all 1

20200919all 2