Навчально-методична література

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (СПЕЦКУРС)

Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / Г.В. Стадник, В.П. Решетило, С.І. Штефан; Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. – 230 с. Повний текст

Історія економічних учень: Тексти лекцій (для студентів економічних спеціальностей) / В.В. Косов. - Харків: ХДАМГ, 2003 - 72 с. Скачать

Тематика контрольних робіт Скачать

Список рекомендованої літератури Скачать


На сайті 112 гостей та користувачі відсутні

20200919all 1

20200919all 2