Навчально-методична література

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Інформація про освітній компонент Скачать

Наумов М. С. Тексти лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») / М. С. Наумов, О. А. Шекшуєв; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 132 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни  «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. С. Наумов. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 44 с. Повний текст

Варіанти індивідуальних завдань Скачать

Варіанти завдань розрахунково-графічної роботи Скачать

Залікові питання Скачать

Успішний експорт до Європейського Союзу. Практичний посібник для малих і середніх підприємств в Україні / У. Конст, В. Коруд, В. Мотиль, М. Мулява, Г. Ранк: Львівська торгово-промислова палата, Львів, 2012, – 80 с. Повний текст

Список Скачать


На сайті 560 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate