Навчально-методична література

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Решетило В. П. Глобальна економіка : навч. посібник / В. П. Решетило; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. ‒ 168 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання письмових робіт із дисципліни «Глобальна економіка» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. П. Решетило. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 43 с. Повний текст

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Теми та екзаменаційні питання Скачать

Додаткова література:

Радзієвська С. О. Глобальна економіка: конспект лекцій для студентів економічних напрямів підготовки усіх форм навчання / C. О. Радзієвська. – К.: «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 344 с. Повний текст

Глобальна економіка [Текст]: Конспект лекцій для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання / уклад. Т. В. Божидарнік. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 136 с. Скачать


На сайті 469 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate