Навчально-методична література

ОРГАНІЗАЦІЯ, ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ КОНТРАКТІВ

1. Москвіна А. О. Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів: конспект лекцій (для студентів 3 курсу усіх форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 073 – Менеджмент, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології) / А. О. Москвіна, О. О. Вороніна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 171 с. Повний текст

2. Питання до диференційованого заліку з дисципліни «Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів» Повний текст

3. Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів» Повний текст

4. Тематика контрольних робіт з дисципліни «Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів» Повний текст

5. Зразок оформлення контракту з дисципліни «Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів» Повний текст

6. Приклади рішення завдань з оцінки фінансового стану партнера по ЗЕД Повний текст

7. Приклади рішення завдань на ємність ринку Повний текст

8. Приклади рішення завдань на розрахунок частки, що фірма займає на ринку Повний текст


На сайті 508 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate