Навчально-методична література

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ЗЕД ФІРМИ

Інформація про освітній компонент Скачать

Наумов М. С. Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми» : тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / М. С. Наумов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 61 с. Повний текст

Теми контрольних робіт Скачать

Залікові питання Скачать

Зразок оформлення титульного листа Скачать


На сайті 620 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate