Навчально-методична література

ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

Тематика контрольних робіт Скачать

Питання до заліку Скачать

 

Презентації:

Тема 1.1 Виникнення, основні етапи розвитку та предмет науки. Економічні потреби та виробничі можливості суспільства Повний текст

Тема 2.1 Механізм економічного розвитку в умовах ринкової економіки Повний текст


На сайті 511 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate