Навчально-методична література

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

(ДЛЯ АСПІРАНТІВ ДЕННОЇ І ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

Решетило В. П. Теорія і методологія сучасної економічної науки : конспект лекцій (для аспірантів денної і вечірньої форм навчання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 – Економіка) / В. П. Решетило, І. А. Островський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 141 с. Повний текст

Методичні вказівки для організації практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Теорія і методологія сучасної економічної науки" (для аспірантів освітньо - наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності 051 - Економіка спеціальності 071 – Облік і оподаткування) Повний текст

Екзаменаційні питання з дисципліни «Теорія і методологія сучасної економічної науки» Повний текст


На сайті 549 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate