Навчально-методична література

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (для бакалаврів усіх спеціальностей)

Інформація про освітній компонент Скачать

Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

Решетило В. П. Економічна теорія : тексти лекцій для бакалаврів усіх спеціальностей 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна ; за заг. ред. В. П. Решетило; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 290 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для підготовки бакалаврів усіх напрямів) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. В. Федотова, Г. І. Рибак. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 48 с. Повний текст

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Презентації Сторінка для завантаження презентацій


На сайті 176 гостей та користувачі відсутні

20200530 magister 1

20200519 tech

20200529 school